„SOCIJALDEMOKRATI “ su politička stranka koja svoja nadahnuća ishodi iz povijesti lijevo demokratskih pokreta i stranaka čiji su ideali, ali i dostignuća, već ugrađeni u korpus vrijednosti moderne civilizacije i progresivnih političkih poredaka Europe i svijeta.

VIJESTI