Hrvatski sabor je stavljen u poziciju komentatora

Trenutno pregledavate Hrvatski sabor je stavljen u poziciju komentatora

Vlada isključuje Sabor iz usmjeravanja i planiranja međunarodne razvojne pomoći

Domagoj Hajduković ukazao je kako članak 7. predloženog zakona propisuje da Vlada osniva povjerenstvo koje je zaduženo za usmjeravanje djelovanja Hrvatske na tim područjima što znači da je Sabor isključen iz strateškog usmjeravanja i planiranja bilateralne međunarodne razvojne pomoći.

Smatra kako bi bilo poželjno da to povjerenstvo uključuje i nekolicinu saborskih zastupnika. „Bilo bi dobro da je Sabor uključen u usmjeravanje i planiranje razvojne pomoći posebice kada govorimo o našem susjedstvu, ne samo zbog Hrvata u susjednim državama već i zbog činjenice da je od strateškog i geopolitičkog interesa Republike Hrvatske da naše susjedstvo bude stabilno i napredno.“ – kaže Hajduković.

Smatra kako je izuzetno bitno da se godišnje izvješće o provedbi međunarodne razvojne i humanitarne pomoći predstavlja Saboru jer je to dobar način da se zastupnicima omogući davanje određenih sugestija, no navodi kako je Zakon preopćenit što ostavlja puno prostora za podzakonsko normiranje gdje bi se mogla izgubiti sama intencija Zakon.

„Sve što je van utjecaja Sabora uvijek odvede u neku stranputicu koju nismo namjeravali, u manje transparentnosti, a u strateškom planiranju i praćenju provedbe transparentnost bi trebala biti što veća.“ – tvrdi Hajduković.

Navodi problematiku između decentraliziranog i centraliziranog davanja pomoći. Ističe kako je Ministarstvo vanjskih poslova koordinacijsko tijelo, ali stječe se dojam da svaka institucija vodi svoju politiku što često dovodi do nelogičnosti ili projekata koji neće rezultirati punom dodanom vrijednosti. Hajduković spominje primjer stipendiranja stranih studenata na hrvatskim sveučilištima što spada u nadležnost Ministarstva znanosti i obrazovanja no odvijati će se u koordinaciji Ministarstva vanjskih poslova koje neće ulaziti u meritum na koji način se studenti stipendiraju.

„Za Hrvatsku je bitno da radimo na obrazovanju i vezanju budućih svjetskih lidera, to je stari recept kojeg vješto koriste bogate zemlje, ali i manje zemlje koje više strateški promišljaju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće uvijek prepoznati element podizanja međunarodnog ugleda i utjecaja Hrvatske već će gledati neke druge partikularne znanstveno-obrazovne interese koji nisu uvijek na liniji onog što se treba postići. Zato je bitno imati saborsku dimenziju u promišljanju za što će se novac davati.“ – izjavio je Hajduković.