Iskoristimo puni potencijal konoplje

Trenutno pregledavate Iskoristimo puni potencijal konoplje
Iskorištavanje punog potencijala konoplje - Socijaldemokrati
  • Kategorija objave:Aktualno

Klub zastupnika Socijaldemokrati predstavio je Zakon o iskorištavanju punog potencijala konoplje čija je autorica dr.sc. Mirela Holy, članica aktiva Socijaldemokrata „Zelena, samodostatna Hrvatska.“

Ta tema kontinuirano je u agendi Socijaldemokrata: zagovaramo puni potencijal korištenja konoplje naslanjajući se na našu tradiciju i kulturu, kao i na gospodarske osnove koje smo njegovali na ovom području u vrijeme bivše države. „Rusija je prednjačila u proizvodnji konoplje, dok je bivša država bila pozicionirana od trećeg do petog mjesta u tom segmentu.

Naši stari, naše starije generacije upoznate su s proizvodnjom konoplje u poljoprivredne i druge svrhe“ uvodno je objasnila Ivana Posavec Krivec, predsjednica Kluba zastupnika Socijaldemokrati u Hrvatskom saboru, te nastavila: „I naše moslavačke nošnje izrađivane su od konoplje. Mi koji još uvijek živimo u tim krajevima imamo i stare predmete koje su naši preci upotrebljavali za proizvodnju konoplje, te je naša ideja vratiti Hrvatskoj sve potencijale i sve mogućnosti koje bi joj konoplja mogla donijeti; ne samo u gospodarskom već i u poljoprivrednom, turističkom i svakom drugom segmentu. Razvoj koji možemo osigurati ponovnim vraćanjem konoplje u punu proizvodnju, njenim korištenjem i uporabom za više od 25 tisuća različitih proizvoda, kao što se to čini diljem svijeta, prilika je koju Hrvatska ne smije propustiti. Prilika je to da Hrvatska bude prva, da bude predvodnica, budući da imamo sve potencijale, kao i prirodne preduvjete, te se nadamo će biti i političke volje, jer takvi vjetrovi počinju puhati i od zemalja koje su nam uzor, poput Njemačke.“

Njemačka je napravila izračune i projekcije, te točno zna što proizvodnja i uporaba konoplje može donijeti njenom jakom gospodarstvu, te se logično nameće pitanje (za vladajuće) što bi to značilo za Hrvatsku. U tom kontekstu Socijaldemokrati su predstavili najambiciozniji prijedlog zakona u tom segmentu.

Zašto lex specialis o punom iskorištavanju svih potencijala konoplje objasnila je autorica Zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje dr.sc. Mirela Holy: „Konoplja je jedna biljka, jedna vrsta, koja ima nekoliko podvrsta. Postojeća oštra podjela na industrijsku konoplju i indiku, odnosno indijsku konoplju koju zovemo marihuana i na ruderalis su umjetne podjele koje su postavljene zbog opće prohibicije konoplje. Konoplja je jedna vrsta i ukoliko želimo iskoristiti pune potencijale konoplju moramo u potpunosti legalizirati i liberalizirati! Konoplja je izuzetno održiva biljka; ima izvrsne potencijale u gospodarskom smislu – od nje se može proizvoditi prema procjenama između 25 i 75 tisuća različitih proizvoda); ima dokazano znanstveno medicinske benefite – ove godine u SAD-u objavljeno je više od 3.500 znanstvenih radova samo o zdravstvenim benefitima konoplje. Ono što se pak često zanemaruje su okolišni potencijali konoplje: konoplja je vrlo jak fitoremedijator tla, odnosno čistač tla od toksina, različitih kemikalija; ima izrazito veliki mitigacijski potencijal – upija velike količine CO2, što znači da može aktivno raditi na suzbijanju klimatskih promjena. Naime konoplja upija više od četiri puta CO2 nego li drveće, što samo po sebi govori koliko je konoplja važna biljka za suzbijanje klimatskih promjena.

Ovaj Zakon podrazumijeva potpunu liberalizaciju i legalizaciju konoplje, u medicinske, ekonomske, industrijske, rekreativne svrhe. Riječ je o vrlo progresivnom zakonu budući da omogućava uzgoj 9 biljaka za osobnu upotrebu. Preciznije, 9 ženskih biljaka u punom cvatu – naime istraživanja su pokazala da ljudi koji boluju od teških bolesti, poput multiple skleroze, trebaju imati upravo taj broj biljaka kako bi mogli bez problema mogli stvoriti dovoljne količine pripravaka koji im omogućavaju normalan život. Također oni koji žele uživati rekreativno u kanabisu mogu uzgajati biljke, no procjena je da će ljudi koji rekreativno žele rekreativno konzumirati kanabis to činiti tako što bi kupovali u specijaliziranim trgovinama takve pripravke. Ovaj Prijedlog zakona donosi regulaciju i proizvodnje konoplje u građevinske svrhe, kao i za proizvodnju biokompozita, što je izrazito važno jer biokompoziti mogu zamijeniti plastiku koja je veliki okolišni problem.

Sve navedeno je predviđeno regulirati s pravilnicima koji bi trebali biti doneseni u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Prijedloga zakona. Što se pak tiče samih institucija predviđamo da bi se formirao posebni centar koji bi bio zadužen za upravljanje tim vrlo važnim lukrativnim procesom. Ako sagledamo ukupne benefite: zdravstvene, gospodarske, društvene, ekološke, odnosno okolišne potencijale – ovaj zakon je u izrazitom javnom interesu.“