Jedini odgovor na nasilje je razvijanje empatije kod djece od predškolskih dana

Trenutno pregledavate Jedini odgovor na nasilje je razvijanje empatije kod djece od predškolskih dana
Romana Nikolić / Socijaldemokrati

„Dijete koje udara u vrtiću, postaje nasilnik u školi, a delikvent u adolescentskoj dobi. Takvi poremećaji u ponašanju vidljivi su od najranijih dana. Kao jedini odgovor na nasilje, osim da se svaki oblik nasilja prijavi, ne zataškava, najvažnije i prijeko potrebno je raditi na razvijanju empatije kod djece, kao i na prevenciji i edukaciji djece, ali počevši još u predškolskoj dobi, što je sustavno zanemareno već godinama“ istaknula je je Romana Nikolić koja je pokrenula inicijativu koju su prihvatili Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, Policijska uprava OBŽ-a, kao i stručnjaci centra koji se bave upravo problematikom suzbijanje vršnjačkog nasilja. „Zajedničkim snagama doprijet ćemo do djece, počevši od njihovih predškolskih dana u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja podučavanjem, ukazivanjem da svako nasilje, bilo fizičko, verbalno ili elektronično nije prihvatljivo. Naša je dužnost i obveza učiniti sve što je potrebno da se djeca osjete sigurno u svom okruženju, pomoći im postupcima i razgovorom kako se primjereno može nositi sa svakim životnim izazovom koji je tek pred njim.“