Logopedsku djelatnost treba regulirati zakonom

Trenutno pregledavate Logopedsku djelatnost treba regulirati zakonom
  • Kategorija objave:Aktualno

Predsjednica Kluba zastupnika Socijaldemokrati Ivana Posavec Krivec prisustvovala je svečanom obilježavanju 30 godina samostalnog djelovanja Hrvatskog logopedskog društva. Socijaldemokrati su u zakonodavnu proceduru u Hrvatskom saboru uputili Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti. 

„Logopedija je specijalna medicinska disciplina, te se ne da svrstati ni pod koju od drugih poznatih struka, niti se može smatrati privjeskom druge struke, iako s mnogima od njih graniči. Ona se služi i psihološkim, i neurološkim, i laringološkim, i pedijatrijskim, i fonetskim, i specifično logopedskim metodama istraživanja i liječenja, no kraj svega toga čuva svoju osebujnost, koja leži u jedinstvenosti objekta – u svestranom znanstveno-medicinskom proučavanju patologije govora“ istaknuto je na obilježavanju 30 godina samostalnog djelovanja Hrvatskog logopedskog društva. 

Da bi logopedska struka mogla mobilizirati sve svoje mogućnosti na najučinkovitiji način, a uz maksimalnu zaštitu populacije koja njihovu stručnu uslugu treba i koristi te zaštitu kvalitete usluge, djelovanje logopeda treba se temeljiti na zakonom utvrđenim pravilima. Stoga se nužnim ukazuje zakonodavno reguliranje logopedske djelatnosti. 

Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti u okviru Zakona o djelatnostima u zdravstvu uređuje sadržaj i način djelovanja logopeda i logopedske djelatnosti kao opće djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku: uređuju se uvjeti za stjecanje odobrenja za samostalan rad te uvjeti za obavljanje djelatnosti, uređuju se uvjeti i načini provedbe nadzora nad radom logopeda – pripravnika i kontrole kvalitete pruženih logopedskih usluga, uređuju se uvjeti za cjeloživotno stručno obrazovanje i obnavljanje odobrenja za samostalan rad te se uređuje i osnivanje Hrvatske komore logopeda kao neovisne strukovne organizacije sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

Cilj osnivanja Hrvatske komore logopeda kao strukovne samostalne organizacije logopeda jest usmjeravanje profesionalnog razvoja struke, promicanje, zastupanje i usklađivanje interesa logopeda kao i skrb nad savjesnim, odgovornim i zakonitim radom logopeda.  

Za osnivanje i početak rada Hrvatske logopedske komore potrebno je u 2023. godini osigurati na stavci 09605 Ministarstva zdravstva 5.300,00 eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a ostale troškove osigurat će Hrvatsko logopedsko društvo.

“Uz Hrvatsku, u Europskoj uniji postoje samo dvije zemlje članice u kojima logopedska djelatnost nije regulirana zakonom” istaknula je predsjednica Kluba zastupnika Socijaldemokrati Ivana Posavec Krivec. “U današnjem razgovoru s predstavnicima Hrvatskog logopedskog društva, istaknuli su kako je Vlada upoznata s inicijativom o zakonskoj regulaciji logopedske djelatnosti te kako ne vide ništa sporno u tome. Stoga se nadamo da tih 5.300 eura neće predstavljati prepreku za osnivanje Hrvatske komore logopeda.”