Odluka o CGO-u u Resniku izazvati će otpor građana, Socijaldemokrati traže kompenzaciju i transparentnost

Trenutno pregledavate Odluka o CGO-u u Resniku izazvati će otpor građana, Socijaldemokrati traže kompenzaciju i transparentnost
Davor Bernardić / Socijaldemokrati

Saborski zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić održao je u nedjelju konferenciju za medije tijekom koje se osvrnuo na odluku donesenu na zadnjoj sjednici Gradske skupštine o usvajanju sažetka studije utjecaja na okoliš prema kojem bi se u Resniku gradio Centar za gospodarenje otpadom nedefinirane tehnologije. Ta studija jasno pokazuje da će nakon MBO ostati više od pola otpada, barem 80.000 tona, godišnje, koji se nema gdje zbrinjavati na području središnje Hrvatske.

„Gradska vlast je prvo šutjela o tome, no kad sam na to ukazao svi, stručnjaci i politika, ali i mediji su se vrlo aktivno uključili u praćenje ove teme. Onda su se počele ponovno tražiti izlike da se mora tražiti nečija tuđa pomoć. Ovaj put je  Tomašević zvao HEP da im treba njihova pomoć. Naravno HEP-u se nitko iz Grada nije niti jednim pozivom uopće obratio za bilo kakve razgovore o energani. Još jedna izlika koju smo čuli kad je u pitanju raskidanje ugovora sa ZOV-om je da je potrebna ploha za izgradnju CGO, no imali smo priliku saznati da se koncesionar pročistača prije više od godinu dana pozitivno očitovao da je suglasan da se Centar za gospodarenje otpadom izgradi na čestici pročistača i da želi razgovore s Gradom kako bi se sve utanačilo.

Tomašević misli odraditi mandat po principu drži vodu dok majstori odu

No nitko iz Grada se nije obratio ni sa kakvim konkretnim prijedlogom ili upitom.

Dakle traže druge da im pomognu, nisu kontaktirali HEP, nisu kontaktirali ZOV, nisu kontaktirali ni Vladu, što više nego jasno pokazuje da se u Gradu nitko uopće u ovom mandatu nije bavio ovim pitanjem niti malo, sve dok se nije urušio dio Jakuševca, a onda se brzo išao raditi nekakav sažetak studije, jer studija ne postoji. Da postoji, pošalješ studiju, a ne sažetak. Je li tamo imamo nešto tajno, podatke o koordinatama gdje se nalaze nuklearne bojeve glave? Valjda su mislili odradit mandat po principu drži vodu dok majstori odu!“ – objašnjava Bernardić.

Sada kad se Tomašević odlučio za Resnik protiv kojeg je bio potrebno je vidjeti što treba napraviti da se zaštite građani koji ovdje žive. MBO nije rješenje, jer ako ostane 80000 tona otpada godišnje, ovdje ćemo imati novi Jakuševec. Socijaldemokrati neće dopustiti aktualnom gradonačelniku da ugrožava zdravlje građana Resnika i djelatnika Holdinga te zahtijevaju da se što prije objavi što se tamo gradi, kakva vrsta spalionice i koja tehnologija će se koristiti. Realizacija ovog projekta naići će na veliki otpor Resničana, što je normalno i očekivano.

Uvesti kompenzacijske mjere i naknadu za umanjenu kvalitetu života za građane Resnika

„Socijaldemokrati predlažu da se za građane Resnika uvede naknada za umanjenu kvalitetu života, nešto slično kao što je napravljeno na Jakuševcu. Ovdje su cijene nekretnina nakon četvrtka već pale. Grad mora pod hitno osmisliti i predložiti kompenzacijske mjere, od ulaganja u podizanje kvalitete života u Resniku, do zajamčene mogućnosti da prodaju svoje nekretnine Gradu po cijenama koje su primjerene za kupnju zamjenske nekretnine, a da to mogu učiniti prije gradnje CGO, ali i poslije kad vide kako će to utjecati na kvalitetu života. Jedna od ponuđenih mjera treba i može biti zamjena njihovih nekretnina s nekretninama koje bi Grad gradio u Podbrežju ili nekom drugom području Grada Zagreba.“ – tvrdi Bernardić.

„Također predlažemo da se na ovom kraju produži Čulinečka do Radničke, riječ je o 1500 metara prometnice koja je u GUP-u, kako kamioni Čistoće ne bi morali prolaziti kroz Kozari bok i Struge ako dolaze iz tog dijela Grada. Ta dionica otvorit će alternativni koridor koji bi preko Čulinečke povezao Domovinski most s područjem istočnog dijela Grada bez nepotrebnog opterećivanja Slavonske avenije. Znate svi da je ova vlast zaustavila aktivnosti na izgradnji raskrižja na dvije razine tamo kod zelene tržnice i izgradnju novih koridora u tom dijelu, zbog čega građani trpe gubeći vrijeme u svakodnevnim gužvama.“ – navodi predsjednik zagrebačkih Socijaldemokrata.

Ujedno jedina u GUP-u predviđena lokacija za razmatranje za buduću energanu je pored termoelektrane – toplane na Savica Šanci, ova cesta će biti nužna i za prijevoz goriva iz otpada, ako se energana ne napravi unutar CGO-a. Bernardić je također upozoravao na potrebu povezivanja dijelova Vatikanske, a CGO nameće potrebu da se odmah osim povezivanja postojećih dijelova planira i GUP-om predviđeni nastavak Vatikanske prema istoku, novim mostom preko Save također do Radničke.

PR potezi bez stvarnog sadržaja

„Ovo što sam naveo treba planirati odmah, sada, kako bi se sve moglo pravodobno izvesti, a ne da se dešava ovo što se dešava na produženoj Branimirovoj, da radovi na nekih 800 metara prometnice traju već 9 mjeseci iako je planirano da će sve biti gotovo u 5 mjeseci, uz napomenu da tek za nekih 2 mjeseca bi uopće trebali početi radovi na kolektoru na križanju produžene Branimirove i Ulice Dubrava zbog čega će kad počnu radovi tada zavladati ogromne gužve, a što se sve moglo izbjeći da je Grad pametno planirao radove i da su isti izvedeni u ljeto prošle godine kada se to moglo izvesti bez gužvi.

Čovjeku se zaista čini da Grad svjesno i namjerno sudionicima u prometu svakodnevno zagorčava živote. Naravno, da sada pitate Tomaševića kojim putem i kako bi kamioni dolazili do Resnika, blijedo bi vas pogledao zato jer on nije ni najmanje stvarno razmišljao o rješenju pitanja otpada u gradu. Svi smo vidjeli koliko je ova vlast nesposobna bilo što sustavno napraviti, pa tako nije sposobna izgraditi niti CGO, a novci iz EU će propasti, kao u slučaju bazena Špansko, gdje zbog vlastite nesposobnosti nisu povukli sredstva, a sada najavljuju upravni spor koji čak i kad bi ga dobili, postupak prvostupanjski i drugostupanjski traju taman toliko da će proći razdoblje financiranja 2021.- 2027. i ionako više neće biti tih sredstava. Dakle PR tužba, PR sažetak studija, PR potezi. PR gradska vlast, a sve bez ikakvog stvarnog sadržaja.“ – zaključio je Bernardić.