PROGRAMSKE SMJERNICE

ISHODIŠTA

 „Socijaldemokrati “ su politička stranka koja svoja nadahnuća ishodi iz povijesti lijevo demokratskih pokreta i stranaka čiji su ideali, ali i dostignuća, već ugrađeni u korpus  vrijednosti moderne civilizacije i progresivnih političkih poredaka Europe i svijeta. Svjesni da ta postignuća dugujemo milijunima žena i muškaraca koji su imali i hrabrost i viziju i sposobnost političkog organiziranja, nastojat ćemo na globalne i društvene izazove naše generacije i našega svijeta, odgovoriti jednakom zauzetošću za više pravde, jednakosti, slobode i solidarnosti u našem društvu i našem svijetu. Naši su politički ideali stari, ali nisu zastarjeli, oni su i dalje moćni pokretači za ogroman dio svijeta. To uključuje i našu jasnu svijest da se na nove izazove mora odgovoriti na novi način, novim načinima političkog nadmetanja i metodama političkog uvjeravanja, novom motivacijom i novim političkim sredstvima. 

Ne želimo nametati našu ideologiju društvu kao jedinu i jedino ispravnu, želimo je afirmirati kroz dijalog s drugima u potrazi za, toliko nam potrebnom, zajedničkom vizijom budućnosti, koja Hrvatskoj nedostaje već 30 godina. Hrvatskoj treba svojevrsni „nacionalni okrugli stol o budućnosti“, o usuglašenim ciljevima i stvarnim interesima građana i naše zemlje. Za to nisu dovoljni samo politički programi pojedinih stranaka koje će se izmjenjivati na vlasti i mijenjati generalni smjer ove Zemlje nakon svakih izbora. 

Želimo biti prepoznati kao autentična, moderna ljevica kvalitetom svoga djelovanja, ljudima koji ju predstavljaju i načinom komunikacije sa svim društvenim sastavnicama i na različitim razinama. Želimo biti prvi izbor za građane lijevih i demokratskih vrijednosti koji okupljanjem i drugih progresivnih organizacija civilnog društva, sindikata, političkih stranaka i pojedinaca mogu ponuditi alternativu desnom, konzervativnom, nacionalističkom  i regresivnom načinu upravljanja državom i javnim poslovima. Mi smo progresivna platforma  društva, okupljalište progresivnih ideja, prijedloga i vizija rješenja ozbiljnih i bitnih društvenih problema i izazova. Nismo i ne želimo biti ekskluzivistička sekta političkih profesionalaca, slijepa i gluha za ono što nam poručuju dijelovi društva okupljeni oko civilnih inicijativa, istaknuti pojedinci i intelektualci. Obnova socijaldemokratskog projekta neodvojiva je od usklađenog partnerstva s novim društvenim pokretima nastalim na opravdanim zahtjevima za obranom ljudskih prava i prava na različitost, nacionalnog i kulturnog identiteta, mirovnim inicijativama, zaštitom prirodnog okoliša itd. Međutim, dok inicijative, pokreti i nevladine organizacije, uglavnom, zagovaraju jedno ili nekoliko povezanih pitanja, socijaldemokracija, na osnovu cjelovitog programa, daje izvediv projekt obnove opće društvene ravnoteže.     

Obnovu svog utjecaja socijaldemokracija crpi iz niza polaznih, a ne prolaznih, vrijednosti neophodnih za koncipiranje nove političke prakse. Prednost imaju: mir kao osnovna vrijednost, obrana ljudskog dostojanstva, sloboda, politička prava i društvena pravednost, solidarnost, odgovornost, pravo na sigurnost, duhovni i kulturni pluralizam, ljudska prava i demokracija.

Ishodišta našeg političkog djelovanja su vrijednosti socijaldemokracije: sloboda, jednakost, pravda i solidarnost.

Sloboda je za nas najviša vrijednost i dobro koje stoji nasuprot pokoravanju ljudi od bilo koga i bilo čega. Sloboda ne može i ne smije biti ulog za bilo koji drugi cilj ili svrhu. Ona prethodi drugim vrijednostima, preduvjet je ljudskog dostojanstva i odgovornog života u zajednici. Ugroza ove vrijednosti u suvremenim je društvima zadobila oblike, koji osim višestoljetnog iskustva otvorenog i brutalnog podčinjavanja pojedinaca i društvenih skupina, sve više neizravno, manipulativno i na različite načine i različitim sredstvima, dovodi ljude, kao pojedince i cijele zajednice, u stanje podčinjenosti, ovisnosti i neslobode. U našem političkom djelovanju prepoznavati ćemo te ugroze, na njih upozoravati i protiv njih se aktivno boriti. 

Jednakost shvaćamo kao jednakopravnost svih građana u mogućnostima pristupa društvenim dobrima – materijalnim uvjetima egzistencije, rada,  ostvarivanja socijalnih, kulturnih i političkih prava, prava na zdrav i očuvan okoliš, jednakost u socijalnim šansama i jednakost u pravima zaštite od svih oblika diskriminacije i podčinjavanja. 

Naročito pri tome mislimo na jednakopravnost  muškaraca i žena i svih građana bez obzira na njihovu rasu, dob, vjeroispovijest, nacionalnost, rod, spolnu  orijentaciju i socijalni položaj. Jednakost u pravima, mogućnostima i šansama ne potiru poželjne razlike u iskazivanju slobodnog izbora životnog stila i načina života pojedinaca i društvenih skupina. Upravo suprotno, jednakopravnost je uvjet izbora različitosti, individualnosti i posebnosti.   Nikada veće nejednakosti u prihodima, bogatstvu i moći ugrožavaju sam opstanak modernih društava. Nikada u povijesti toliko mali broj ljudi nije raspolagao sa više bogatstva i nikada većem broju ljudi nije bilo uskraćeno pravo na temeljna egzistencijalna dobra, hranu, vodu, stan, zdravlje i za ljudsku egzistenciju prikladan prirodni okoliš. Nejednakosti su ključni izazov pred kojim stojimo kao generacija i koje traže  ujedinjenu akciju na globalnoj razini. Želimo biti aktivni dionici traženja uspješnih rješenja za masovnu isključenost čitavih društava, društvenih slojeva i pojedinaca iz općeg prava na dostojanstvenu egzistenciju. 

Naša je politička misija zaštita i unapređenje prava i mogućnosti slabijih čiji se socijalni položaj  temelji  na uzrastu, spolu, porijeklu ili pripadanju nekim manjinskim skupinama društva. Pravda i solidarnost nisu, za nas Socijaldemokrate, samo ideal i vrijednost, već svakodnevni politički izazov, aktivni pokretač naših političkih zauzimanja i inicijativa i mjera naše političke uvjerljivosti. Mi smatramo da se niti jedan društveni cilj ne smije prekriti, niti dovesti u drugi red društvenu pravdu. Bez nje, kao društvo, ostajemo bez središnjeg smisla naše društvenosti. Pravda je osnova na kojoj počiva zadovoljstvo života u društvu, pojedinačna i društvena motivacija, socijalno povjerenje, domoljublje i smisao države. 

MISIJA I NAČELA

Mi „Socijaldemokrati“  želimo biti dionici i predvodnici uspostave nove i drugačije političke paradigme. Naša je misija zauzimanje za jasne vrijednosti, dosljedno zagovaranje učinkovitih rješenja za ostvarivanje društvenih ciljeva sukladnih tim vrijednostima, izgradnju institucionalnih pretpostavki za postizanje tih ciljeva, te uporan politički rad na mobiliziranju svih kreativnih potencijala kako bi se naša vizija pretvarala u što prihvatljiviju i masovnu društvenu akciju. 

Svrha našeg političkog djelovanja nije bespoštedna borba svim sredstvima, sukob, niti politički kanibalizam, u odnosu na naše političke konkurente. Ne vidimo se kao politički hegemoni, niti kao društvena avangarda, ali se vidimo predvodnicima izgradnje političke kulture temeljene na demokratskim principima, pluralizmu, uključivosti i toleranciji. Našu političku snagu temeljit ćemo na snazi naše vizije, naše dosljednosti, naših argumenata i naših odgovora na društvene izazove. Stoga naša vizija uključuje  i svijest o različitostima i sukobljenosti (sukobu) interesa pojedinih društvenih skupina, te nije niti će biti pastorala o beskonfliktnom društvu. Na tlu realnih društvenih odnosa koje snažno obilježavaju sukobljeni ekonomski, ideološki, svjetonazorski, politički interesi i brojne napetosti i podjele po klasnim, rasnim, nacionalnim, religijskim, rodnim, dobnim i kulturnim razlikama, dio naše misije (dio našeg programa) je njihovo usklađivanje i stvaranje svojevrsnog društvenog dogovora o načinima organiziranja funkcionalnog i obzirnog društva.  

To pretpostavlja i izgradnju drugačije političke kulture i promjene sadašnje političke paradigme koju karakteriziraju visoka razina neodgovornosti, površne dopadljivosti, bezidejnosti, netolerancije, diskvalificiranja, stigmatizacije političkih takmaca čime se potiru sve deklarirane legitimne političke  razlike i prostor politike čini krajnje otuđenom sferom, neprivlačnom i suspektnom većini građana. 

Naše vrijednosti određuju i karakter našega političkog ponašanja. U političkom nadmetanju naše najjače oružje bit će naša čvrsta načela kao naši orijentiri i naši korektori.

Dosljednost je načelo koje nas je okupilo u novu stranku, i koje određuje naš pristup dnevnim političkim izazovima. Mi ćemo u svakom trenutku našeg političkog djelovanja izabirati ona rješenja koja proizlaze iz naših najdubljih uvjerenja i vrijednosti, ma kako da će se ponekad činiti politički neprivlačnim, nedovoljno pragmatičnim ili nepopularnim. Svako naše djelovanje bez temeljenja na vrijednostima, samo je podilaženje, manipulacija i zavođenje birača, a ne odgovorno političko djelovanje prema građanima. Bez dosljednosti nema ni političke vjerodostojnosti niti nas se ima po čemu prepoznati. 

Uključivost i okupljanje, suradnja i zajedničko, usmjereno djelovanje pojedinaca, članova, simpatizera i nečlanova stranke najvažnija je odrednica djelovanja „Socijaldemokrata“  u našem izrastanju u veliku i otvorenu stranku. Kroz našu ćemo udrugu i našu stranku okupljati ljude, slušati ih, polemizirati međusobno, tragajući za najboljim rješenjima za probleme našega društva, uz punu svijest da je odustajanje od okupljanja i suradnje, put u elitističku samoizolaciju, a time i političku nepotrebnost. Ne možemo zastupati otvoreno društvo, a da pri tome budemo sami zatvoreni.    

Našu stranku suštinski određuju, ne samo naše vrijednosti i sadržaji naših politika, već i način našeg ustroja i način našeg političkog djelovanja. Stoga demokratičnost u vođenju stranke čini supstancijalni dio našeg političkog identiteta. Ona se mora očitovati u svim dijelovima našeg djelovanja, u izbornom procesu, u donošenju odluka, u načinu organiziranja. Nema unutarnje demokracije, bez rasprava, dijaloga, suprotstavljanja mišljenja i slobodnog iznošenja stavova. Svako sankcioniranje, zabranjivanje ili opstrukcija iskazivanja vlastitog mišljenja u stranačkim raspravama ne može biti dio našega djelovanja i postupanja.

 Upravo je ta sloboda iznošenja stavova temelj  odgovornosti svakoga od nas. Ona znači  uvođenje novih odnosa u politiku – poticanjem suradnje, integriranja, konstruktivnosti,  okupljanja i uključivanja, tolerancije, sučeljavanju ideja, politika i programa nasuprot sučeljavanju ljudi, poštovanja i uvažavanja nasuprot prezrivom omalovažavanju i osobnom diskvalificiranju. Odgovorno ponašanje u politici, za nas znači biti na strani općih, a ne partikularnih i osobnih interesa. 

Jedna od najvažnijih načela  socijaldemokratskih politika, po čemu je prepoznaju građani diljem svijeta jest socijalna obzirnost. Aktivno, pojedinačno i grupno zauzimanje za slabije i potrebite, poštivanje različitosti među pojedincima i skupinama, spremnost na pomoć i suradnju slabijima i ugroženima bit će i nadalje temelj našeg djelovanja. Nove  ugroze prijete samoj egzistencijalnoj osnovi velikih skupina ljudi. Novo siromaštvo, socijalne deprivacije i isključenost , nezaposlenosti i radna nesigurnost u uvjetima rasta nejednakosti te pomanjkanja solidarnosti, zahtijevaju od nas socijaldemokrata nove odgovore. Biti ćemo dio europske ljevice koja traži uspostavu novih oblika zaštite i socijalne sigurnosti za sve koji su se našli u stanju socijalne ugroženosti kao žrtve globalnih neravnoteža i slabljenja uloge socijalne države.  

Inzistiramo da socijaldemokratski političari i svi naši članovi budu osobno pošteni , da zastupaju, ali i prakticiraju skromnost, odmjerenost, dosljednost i odgovornost. Važno je pokazati i dokazati da društvene dužnosti i vlast ne koristimo za osobne probitke i da o javnom dobru, poštenju, solidarnosti, ne brinemo samo deklarativno, već djelatno pokazujemo u svim prigodama.

Naše vrijednosti i naša načela političkog djelovanja  određuju i naše viđenje glavnih društvenih izazova  i naše političke ciljeve. 

Naš je glavni cilj kreiranje i poticanje procesa i politika koje će omogućiti podizanje kvalitete života i osobnog standarda svih građana, uz zaštitu prirode i kulturne baštine, izgradnje naprednog društva i jačanje društvenog povjerenja, te jačanje  države kao efikasne, održive, pouzdane i pravedne organizacije društva.

CILJEVI

podizanje kvalitete života i osobnog standarda svih građana

Hrvatska živi znatno ispod razine svojih i ljudskih i prirodnih  potencijala. Razina životnog standarda, socijalna sigurnost, javnih usluga  i dostupnosti javnih dobara ne osiguravaju građanima niti život usklađen s očekivanjima, niti usporedivost sa drugim zemljama europskog okruženja. Hrvatska ne koristi i ne razvija učinkovito svoje potencijale, a oni unatoč svemu nisu mali. Iako Hrvatska čini tek oko 0,5 % europskog prostora, 0,4% europskog stanovništva i oko 0,3 % europske ekonomske moći, ona nije osuđena na sudbinu orahove ljuske u valovitom moru. Naprotiv, integriranost u ekonomski, kulturno, civilizacijski i socijalno najnapredniju regiju svijeta velika je prilika za  jačanje  upravo svojega najvažnijeg resursa – ljudi. U tom se smislu hrvatsko društvo nalazi pred  najvažnijim i najkompleksnijim izazovima i pred, po mnogočemu, presudnim vremenom. U onoj mjeri u kojoj ti izazovi postanu i prvorazredni društveni ciljevi i pokretači svih društvenih sastavnica, hrvatsko će društvo povećavati, ne samo svoju ekonomsku učinkovitost već i razinu socijalnog kapitala, a  povjerenje građana u državu, i njene institucije biti će veće. I nastavno, s većim povjerenjem građana jačati će socijalna  solidarnost i kreativna sposobnosti cijelog društva. A povjerenje u društvene institucije prvi je uvjet društvene učinkovitosti.  Ekonomski rast i povećanje zaposlenosti stanovništva, imaju dalekosežni utjecaj na sve  aspekte društvenog i individualnog života ljudi i bitno određuju i razinu socijalne kohezije, demografske procese, političke procese pa i opće stanje društva i brojne društvene interakcije. No ekonomski rast, pa ni rast dohodaka, ne jamči sam po sebi rast kvalitete života. Naš je cilj, stoga, podizati ne samo osobni standard već i društveni standard izgradnjom sustava, koji će svakom pojedincu i svakoj obitelji omogućavati dostupnost usluga u svim segmentima njihova društvenog života, u području obrazovanja, zdravlja, stanovanja, kulture, zdravog okoliša, sporta i kompleksne socijalne zaštite, posebno socijalno ranjivih skupina.

Stoga ćemo na taj kompleksni izazov odgovoriti zauzimanjem za:

Ekonomski razvoj

Kumulativni rast BDP Hrvatske u proteklih je 30 godina blizu nule, pri čemu  je Hrvatska ostvarivala niže stope rasta od svih članica EU iz grupe postsocijalističkih država. Stagnirajući rast BDP-a nije se razmjerno odrazio na subjektivne osjećaje građana čiji se životni standard ipak podizao. No, izvor tog rasta standarda temelji se na dva krajnje nepovoljna pokazatelja društvene učinkovitosti – na visokom vanjskotrgovinskom deficitu i dugogodišnjem zaduživanja zemlje u inozemstvu. 

 U razvijenome svijetu dolazi do brojnih promjena načina i predmeta proizvodnje. Nezadrživo se šire ideje održivog razvoja, zelenih i visokih tehnologija, obnovljivih izvora energije, inovacija, umreženog društva, značaja uslužnih djelatnosti. Socijaldemokratska politika se zalaže za tržišnu, socijalnu i ekološku ekonomiju. 

Hrvatski model ekonomskog razvoja je zastario. Ne smatramo da je rast istovremeno i razvoj, (pogotovo) ako se zasniva na narušavanju dostojanstva ljudi, niskim plaćama, lošim radnim uvjetima, uskrati prava radnika ili ugrozi i devastaciji prirodnog okoliša.  Hrvatska treba novu politiku regionalnog razvoja, koja će uvažiti sve povijesne i prirodne osobitosti naših regija, razlike u njihovoj razvijenosti i dostupnim razvojnim resursima.  Socijaldemokrati će predvoditi novi ciklus razvoja u Hrvatskoj. Formirat ćemo   interdisciplinarnu radnu skupinu najvrsnijih stručnjaka iz zemlje i inozemstva, koja će ponuditi cjeloviti program izlaska iz razvojne krize odnosno izgraditi  nove oblike gospodarskog razvoja Hrvatske, vodeći računa o srednjoročnoj održivosti novoga modela i otvaranju novih radnih mjesta. U tome od velike pomoći može biti socijalno motivirana akademska i znanstvena zajednica.  

Rast zaposlenosti 

Danas tek svaki drugi radno sposobni građanin Hrvatske ima zaposlenje (posao), po čemu je Hrvatska pri dnu EU-a. Hrvatska 2022. ima za oko 400 tisuća zaposlenih manje nego na početku svoje samostalnosti. Uspješnost korištenja ljudskih potencijala prvorazredno je društveno i razvojno pitanje svake zemlje. U kontekstu demografske strukture, koja sve više postaje ključni ograničavajući čimbenik za razvoj ne samo ekonomskog potencijala, već u značajnoj mjeri relativizira ukupne ljudske potencijale i samu društvenu učinkovitost, trajno su hrvatsko obilježje niske stope aktivnosti i zaposlenosti stanovništva i paradoksalno, višak ljudi u zemlji čiji se broj stanovnika smanjuje i ubrzano stari. Strukturni problemi zaposlenosti pokazuju ozbiljnu prijetnju u činjenici odljeva gotovo 10 posto radno aktivnog stanovništva iz zemlje, jednu od najnižih stopa aktivnosti i zaposlenosti stanovništva u EU, sve veći nedostatak radnika na poslovima usluga i građevinarstva, ali i u drugim sektorima, starenje radne snage,  visoki udio nesigurnih poslova, niske plaće, manjak proizvodnih radnih mjesta, neusklađenost potreba za znanjima i vještinama sa obrazovnim sustavom. Zauzimati ćemo se za više produktivnih i sigurnih  radnih mjesta, s dostojanstvenim uvjetima rada i dobrim plaćama. Za sve one koji će obavljati poslove na manje sigurnim radnim mjestima osigurati ćemo primjerenu socijalnu sigurnost i dostojan život. Takav rast zaposlenosti možemo osigurati jedino uz povećanje konkurentnosti naše privrede i uz cjelovitu promjenu dosadašnje paradigme ekonomije.  Naš je cilj osiguravanje podrške za nužne reforme  javnih financija ,gospodarske politike ( industrijske politike), restrukturiranja javnih poduzeća, politike smanjivanja privatnih dugova, reforme političkog sustava, reforme javne uprave, politika zaštite okoliša i održivog  razvoja i otklanjanja brojnih drugih smetnji razvoju moderne privrede. 

Rast plaća 

Hrvatski radnik zarađuje po satu, u bruto iznosu, gotovo četiri puta više nego srbijanski, trostruko više no bugarski i dvostruko više no rumunjski kada se gleda visina bruto plaće u eurima po satu. No, to je je još uvijek 2 i pol puta manje od prosjeka EU, ili 3-4 puta manje od najrazvijenijih država, članica EU. Za potencijalne tražitelje posla, potpuno smo nezanimljivi, ne samo radnicima iz ostalih članica EU, nego smo sve mane zanimljivi, u uvjetima otvorenog tržišta rada u EU i domaćim radnicima, a naročito onima za kojima postoji povećana potražnja unutar EU. Stoga je povećanje plaća ne samo socijalni imperativ već i jedan od temeljnih uvjeta za veći gospodarski rast. Zalagati ćemo se za sve one mjere koje će tome rastu pridonijeti, a primarno kroz korištenje mehanizama porezne politike. Hrvatska nema propisanu minimalnu cijenu rada po satu, kao što je to slučaj u većini država EU, već samo na mjesečnoj razini za puno radno vrijeme. Nitko tko stvara novu vrijednost svojim radom ne smije biti u zoni siromaštva i socijalne isključenosti, ma koji posao radio. Naš je cilj aktivnim politikama osigurati u srednjem roku udvostručenje plaća.

Dostojne mirovine 

Mirovinski sustav je jedan od glavnih temelja na kojima počiva socijalna sigurnost svake države. On predstavlja civilizacijsko postignuće bez kojeg je nemoguće zamisliti funkcioniranje modernog društva i bitno utječe na ekonomsku sudbinu većine ljudi. Zabluda je da je naš mirovinski sustav i kratkoročno i dugoročno financijski neodrživ. Mnoge zemlje Europske unije imaju znatno veći udio mirovinskih izdataka u BDP-u od Hrvatske. Naš je cilj socijalna održivost mirovinskog sustava. Za nas –  Socijaldemokrate – ljudi su na prvom mjestu. Našim mjerama želimo osigurati da svaki umirovljenik sa punim radnim stažem od 41 godine ima mirovinu barem u visini 75% svoje nekadašnje prosječne plaće. Da bi se umirovljenici u Hrvatskoj mogli izdignuti iz siromaštva ili maknuti od granice rizika od siromaštva, mirovine trebaju osjetnije rasti i apsolutno i u odnosu na prosječne plaće. Nažalost, u ovom trenutku je 53% mirovina ispod hrvatske linije siromaštva. Povećanje mirovina do razine osiguranja pristojnog života za umirovljenike, nije stvar mogućnosti već je stvar političke volje. Imamo rješenja i njih ćemo snažno zagovarati, bilo kao oporbena bilo kao stranka koja je preuzela odgovornost za vođenje države.

Očuvanje i poboljšanje zdravlja

Zdravlje je jedna od temeljnih društvenih vrijednosti i ključni preduvjet kvalitete života svakog pojedinca, ali i gospodarskog i općeg razvoja društva. Zdravlje predstavlja temeljno pravo svih građanki i građana Republike Hrvatske, a mi kao socijaldemokrati težimo razvijanju takvog zdravstvenog sustava koji će biti prijatelj i pacijentu i zdravstvenom radniku. Zdravstvena zaštita mora biti jednako, lako i brzo dostupna svim našim građanima po načelima socijalne solidarnosti, a naša je temeljna zadaća osigurati jedinstveni, neovisni i samoodrživi zdravstveni sustav obveznog zdravstvenog osiguranja. U zdravstvu ne smije biti podjela na bogate i siromašne.

Zdravstveni sustav Republike Hrvatske danas se suočava s brojnim izazovima.  Nažalost, dugovi u zdravstvu bujaju, a postojeća sredstva se neracionalno troše, posebno u bolničkom sektoru, uz slaba ili nikakva ulaganja u ljudske resurse i opremu. U većini bolnica manjka i najosnovnije medicinske opreme i lijekova. Bolnički sustav financijski je neodrživ. Hrvatska bilježi pad na ljestvicama koje mjere dostupnost zdravstvenih usluga i ishode liječenja. Naša zemlja je na začelju Europe po dojenačkoj smrtnosti i preživljavanju onkoloških pacijenata.  Stope smrtnosti od bolesti krvožilnog sustava su gotovo dvostruko veće od prosjeka EU.  Stope smrtnosti od raka pluća, dojke i debelog crijeva su među najvišima u Europskoj uniji.

Liste čekanja neprihvatljivo su duge. Neki specijalistički pregledi se čekaju i godinama, što dovodi do tihe privatizacije zdravstva jer kada pacijent ne može na vrijeme ostvariti pravo na specijalistički pregled, primoran je spas potražiti u privatnom sektoru. To si, međutim, brojni građani ne mogu priuštiti. 

Nedostatak liječnika te medicinskih sestara/tehničara prijeti kolapsom zdravstvenog sustava. Zbog neadekvatnih uvjeta rada, niskih plaća i gubitka vjere u sustav, zdravstveni radnici napuštaju Hrvatsku.  

Naš je ključni cilj uspostaviti zdravstvenu zaštitu koja mora biti jednako i primjereno  dostupna svim našim građanima, i osigurati održivi i solidarni  zdravstveni sustav. Podupiremo zaštitu prava pacijenata te ćemo razvijati javno i solidarno zdravstvo u kojemu je pacijent u središtu. 

Razvijeno, cjelovito i svima dostupno obrazovanje

Obrazovanje je najmoćnija poluga razvoja svakog pojedinca i cijele zajednice u svakom njenom aspektu u suvremenom svijetu. Ono je odavno postalo ljudsko pravo, a ne privilegija. O kvalitetnom obrazovanju uvelike ovisi budućnost i vrsnost života pojedinaca i posljedično ljudskih zajednica i mi ga prepoznajemo kao razvojni prioritet koji jedini može donijeti dugoročnu društvenu stabilnost, gospodarski napredak i osiguranje kulturnog identiteta. Stoga obrazovanje mora biti dostupno svakome i pod jednakim uvjetima, a u skladu sa sposobnostima i interesima svakog. Kako su dobrobit ljudi, kao i visoke tehnologije i inovacije, nerazdvojne od kvalitetnog obrazovanja te znanstvenih i tehnologijskih istraživanja, ove dvije međusobno povezane djelatnosti su od strategijskog značaja za dobrobit pojedinaca, gospodarstva i države. 

Bezrezervno podupiremo obrazovanje i znanstvena istraživanja kao ulaganje u bolju budućnost pojedinaca, regija, političkih zajednica i čovječanstva. Zastarjeli hrvatski sustav obrazovanja pred velikim je promjenama. 

Naš je cilj osigurati jednake uvjete kvalitetnog obrazovanja svim učenicima do stjecanja prve kvalifikacije ili državne mature.

Obrazovanje vidimo temeljeno na znanstvenim spoznajama i autonomiji kako ustanova, tako i učitelja i nastavnika. Posebnu ćemo pozornost posvećivati poboljšanju materijalnog položaja obrazovnih radnika jer samo motiviran i uspješan učitelj, može odgajati i obrazovati uspješnu djecu i mlade.

Također, aktivno podupiremo sve mjere materijalnog podržavanja obrazovanja, bilo da je riječ o podršci institucijama, društvenim grupama i/ili pojedincima kojima je ta podrška potrebna. 

Podupiremo i sve oblike izvannastavnog obrazovanja kao i sve inicijative i udruge koje na stvaralački način okupljaju mlade. Zalažemo se i za adekvatno vrjednovanje ishoda ovih procesa u sustavu priznavanja neformalno i informalno stečenih ishoda učenja, koje treba što prije ustanoviti. 

Poticat ćemo nove, suvremene oblike nastave i približavanje školskih zadataka realnim problemima. Pokrenut ćemo i osnaživati razne oblike cjeloživotnog učenja kao najbrži i najučinkovitiji sustav stjecanja dodatnih kompetencija koje odgovaraju potrebama za radnom snagom u brzo mijenjajućim tehnološkim procesima

Socijalna zaštita slabijima i ranjivima

Socijalnu zaštitu shvaćamo kao organiziranu djelatnost države i drugih društvenih čimbenika kojoj je cilj prevladavanje socijalnih rizika, pomoć siromašnim i isključenim pojedincima i socijalnim skupinama, ujednačavanje životnih šansi te,  unapređivanje socijalne dobrobiti građana. U središtu našeg interesa nalazi se težnja da razvijamo društvene vrijednosti kao što su solidarnost, socijalna pravda, jednakost, socijalna sigurnost i socijalna kohezija.

Za postizanje navedenoga osobitu pažnju posvećujemo zajamčenoj pristupačnosti socijalnim pravima koja će se zasnivati na načelima: – jednakosti prava za sve one koji ispunjavaju objektivno i pravedno postavljene kriterije korištenja prava, bez ikakve diskriminacije;- pristupu kvalitetnim i svima dostupnim uslugama; posebnoj pažnji potrebama osobito ranjivih članova društva; – izbjegavanju stigmatizacije osoba koje imaju specifične potrebe;  uspostavi pravedne, socijalno osjetljive i održive fiskalne politike te participaciji korisnika u svim fazama.

Našu pozornost usmjeravamo prema ranjivim društvenim skupinama s jasnim ciljem poboljšavanja njihova materijalnog i društvenog položaja.

 • Podizanje kvalitete života osoba starije životne dobi, uzevši u obzir da se stari  ljudi nalaze u najugroženijoj socijalnoj skupini potrebno je dodatno ojačati skrb za stare i nemoćne. Poticati ćemo otvaranje kapaciteta za stacionarnu skrb osoba starije životne dobi koji trebaju medicinsku pomoć i njegu, kao i ustanova za palijativnu skrb kao socijalno-zdravstvenih ustanova, poticati otvaranje poludnevnih, dnevnih i privremenih smještajnih kapaciteta i servisa za pomoć i njegu u kući. 
  • Podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom. Republika Hrvatska ratificirala je najvažnije međunarodne dokumente koji štite prava i položaj osoba s invaliditetom uključujući i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Međutim, do sada, na planu realizacije zagarantiranih prava nisu učinjeni značajniji koraci unaprijed. Zalažemo se za punu primjenu prihvaćenih međunarodnih dokumenata te za izradu odgovarajućih zakonskih akata u Hrvatskoj kojima će se osobama s invaliditetom osigurati potpuno poštivanje njihovih građanskih, političkih i socijalnih prava. Nova rješenja vidimo kroz uvođenje sustava rane intervencije  svakom djetetu s teškoćama u razvoju stvorili bi se preduvjeti za ostvarivanje prava iz sustava zdravstva, rehabilitacije i obrazovanja; pristupačnost okoline, efikasne službe podrške koje bi uskladile pružatelje usluga prema korisniku te ga dovele do potpune socijalne uključenosti.
  • Podrška obiteljima od strane države obilježena je izostankom sustavne i cjelovite politike te krajnje netransparentnim i nepravednim sustavom državnih potpora. Koncept obiteljske politike do sada se temeljio na tradicionalnom shvaćanju obitelji, njene strukture, društvene uloge i potreba. U takvom se shvaćanju obitelj poima kao sredstvo demografske reprodukcije društva, a zanemaruju se novi oblici obiteljske strukture, obiteljskih odnosa i uloga. Želimo sudjelovati u kreiranju nove obiteljske politike temeljene na poticanju dvohraniteljskih obitelji, razvoju obiteljskih servisa i u suradnji s lokalnim zajednicama osiguravanju mjesta u vrtiću za svako dijete, omogućavanje mladim obiteljima sigurnost stjecanja stana u razumnom roku, osiguravanje 100% neto plaće majci na porodnom dopustu, povećanju naknade za novorođenu djecu, primanju doplatka za djecu da svako dijete bude jednako vrijedno, proširenju djelatnosti postojećih obiteljskih centara i otvaranje novih centara u zajednici, uvođenje lepeze potpora za samohrane roditelje, stvaranju preduvjete za podršku ranog razvoja djeteta, usklađivanje profesionalnog i privatnog života. Potrebno brzo donošenje posebnog zakona o sustavu zaštite djece i mladih s poremećajima u ponašanju. 
  • Sustav zaštite posebno ranjivih skupina djece i mladih koji se nalaze u tretmanu sustava socijalne skrbi potrebno je uskladiti s najboljim praksama razvijenih zemalja koje se temelje na principima Konvencije o pravima djeteta i brojnim profesionalnim standardima prihvaćenim za ovu populaciju u razvijenom svijetu. 
  • Poticajna i ostvariva politika za mlade s ciljem unaprjeđivanju njihovog ukupnog društvenog statusa – od poboljšanja kvalitete života i omogućavanja boljeg pristupa društvenim resursima (posebice obrazovnim i radnim) do stvaranja prostora za iskazivanje inovativnog i kreativnog potencijala u svim područjima, osobito u domeni kulture i javnog djelovanja. 
  • Zaštita dostojanstva i socijalne sigurnosti ratnih veterana bez manipulativnih političkih odluka, što je dovelo do brojnih negativnih posljedica za samu veteransku populaciju, te objektivno suprotstavljanje braniteljskih politika u odnosu na politike prema drugim društvenim skupinama. Naš je cilj  individualni pristup prema svakom veteranu u rješavanju njegovih statusnih pitanja, a umjesto stihijskog donošenja odluka koje imaju isključivo sanacijski karakter i služe za ostvarenje parcijalnih političkih ciljeva, naša je politika i pošteno rješavanje veteranskih problema. Umjesto njihova pasiviziranja, izolacije i getoizacije nakon odlaska u mirovinu, mi zagovaramo, upravo obrnuto, njihovo potpuno uključivanje u društvo. 

Svima dostupno odgovarajuće stanovanje

Mi Socijaldemokrati ćemo se zalagati da svaki građanin Republike Hrvatske ima dostupan, priuštiv i odgovarajući krov nad glavom čime će se značajno pridonijeti podizanju kvalitete života i sprečavanju iseljavanja osobito mladih obitelji. Stambena politika iznimno je važan dio socijalne politike koji direktno utječe na kvalitetu života najrazličitijih skupina stanovništva. U izradu nove stambene politike uključiti ćemo najširi krug dionika kako bi se osmislila strategija i mjere koje će prvenstveno obiteljima s nižim prihodima i drugim nepovoljnim socio-ekonomskim obilježjima omogućiti dolaženje do krova nad glavom. U okviru razvoja stambene politike kanimo osnovati, kao središnju  instituciju, Hrvatski stambeni fond koji bi bio predvodnikom novih stambenih inicijativa i pomogao bi gradovima da naprave svoje stambene strategije i planove podmirivanja stambenih potreba. Jedinice lokalne samouprave i poduzetnici mogli bi dobiti kredit od fonda za kupnju zemljišta, te za gradnju socijalnih i javnih stanova za najam. Fond bi pomogao u izgradnji kapaciteta gradova kako bi oni imali djelotvornu i učinkovitu službu koja bi radila na razvoju i primjeni lokalne stambene politike.

Stambenu politiku vidimo i kao priliku za kontinuirani oblik gospodarskog socijalnog razvoja zemlje.

Pristup kulturi kao ljudskom pravu

Kultura nije nuspojava, rezidua ili tek posljedica nekog djelovanja. Ona je, za nas socijaldemokrate, identitet države, stup i korektiv društva, a pristup kulturi osnovno je ljudsko pravo. U današnjem svijetu koji se stalno mijenja, društvene, ekonomske, kulturne, digitalne i tehnološke promjene nužno mijenjaju pristup obrazovanju, umjetnosti i kulturi. Izražene ekonomske i socijalne nejednakosti u društvu, nedostatak jake kulturne strategije, centralizacija kulture na veća urbana središta, krizno stanje hrvatskoga medijskog sustava te loš umjetnički kurikul (plan i program) u osnovnim i srednjim školama rezultirali su padom kriterija, nepovjerenjem u vlastite mogućnosti te – u konačnici – smanjenim interesom i uključenosti u programe i aktivnosti u kulturi te trivijalizacijom kulture u cjelini. Ulaganje u znanje i kulturu posljedica je politike koja ima snagu za izgradnju povjerenja u vlastitu kulturnu vrijednost. Vrednovanje velikog hrvatskoga kulturnog bogatstva i raznolikosti kao i danas – uzimajući u obzir i migracije – poštivanje međukulturalnog i međureligijskog dijaloga najučinkovitiji je način za izgradnju mostova međusobnim razumijevanjem i rušenje zidova ravnodušnosti i sprečavanja sukoba.

Zalažemo se za promicanje mobilnosti kulturnih i kreativnih profesionalaca i umjetnika, kao i osoblja kulturnih institucija. Želimo utrti put budućem poboljšanom razumijevanju izazova međunarodne suradnje s kojima se susreću naši kreativni pojedinci, kulturne institucije i oni koji rade u njima. Potrebna nam je jaka kulturna politika s ciljem potpore transnacionalnim projektima, spomenutoj mobilnosti umjetnika i djela, kao i poticanje mreža i partnerstava, koprodukcije, pristup tržištu i edukacija.

Naši prioritetni ciljevi su omogućavanje svima pristup kulturnim dobrima, ravnomjerna izdvajanja za kulturu u svim regijama i izgradnja mrežnog sustava kulture, neodgodiva zaštita kulturne baštine od propadanja, devastacije i improviziranih rješenja,  unapređenje društvenog i socijalnog položaja umjetnika i kreativnih stvaraoca, te vrednovanje njihova rada.

Sport svima – kao organizirani sustav 

Zalažemo se za široku dostupnost i masovno uključivanje svih generacija naših građana u dobro osmišljeni i organizirani sustav sporta, držeći tjelesnu aktivnost važnim preduvjetom za očuvanje zdravlja ljudi. Naš je cilj sustavna podrška sportašima i njihovim rezultatima, kao rezultat te organiziranosti, a ne kao plod samo pojedinaca i sportskih fanatika. Djeca u Hrvatskoj su u samom vrhu po pretilosti u Europskoj uniji, a u sustavu školskog sporta praćenje tjelesnog stanja djece skoro pa ne postoji, sportski objekti često se nalaze u zapuštenom stanju, naši vrhunski sportaši često su nezaposleni i nemaju mogućnost zapošljavanja.

Zagovaramo sva ona rješenja koja će omogućiti što većem broju ljudi redovito tjelesno vježbanje s ciljem poboljšanja zdravlja i uštede u zdravstvenom sustavu, ulaganja u sport kroz stimulativne porezne olakšice, adekvatno plaćen rad stručnim osobama u sportu, a djeci i vrhunskim sportašima omogućiti treniranje sa školovanim kadrom, motivirati građane na bavljenje sportskom aktivnošću.

Ekološki osviješteno društvo

Socijaldemokrati će predvoditi sve političke i druge društvene inicijative koje će, kao mjeru svoje povijesne odgovornosti spram budućnosti, prepoznati krajnje pažljiv odnos spram prirodnog okoliša. Za nas je od iznimne važnosti sačuvati čistu prirodu, zaštititi vode, beskompromisno onemogućiti devastaciju i betonizaciju morske obale i obale rijeka i jezera, sačuvati šume, endemske životinjske vrste i čist zrak. Bit ćemo promotori uravnoteženog gospodarskog rasta i razvoja, koji se ne smije zasnivati na uništavanju prirodnog okoliša. On je moguć uvođenjem strogih propisa, potpunim uređenjem zemljišnih knjiga i katastara, detaljnih urbanističkih planova, utemeljenih na pažljivo pripremljenim planovima razvoja pojedinih privrednih grana, energetske politike  i bazične infrastrukture. Propusti koji se dogode sada, teško će se i skupo ispravljati u budućnosti. Pored prirodnog okoliša, naše generacije ne smiju ugroziti neprocjenjivu vrijednost kulturne baštine- temelja našeg identiteta, bilo da se radi o materijalnim ostacima, bilo o duhovnoj baštini, na koju se mora nadograditi suvremeni identitet Hrvatske. 

izgradnja naprednog društva i jačanje društvenog povjerenja

U tri desetljeća svoje neovisnosti i samostalnosti Hrvatska je zaokupljena i fascinirana svojom državnošću, u velikoj mjeri zanemarila brojne aspekte svoje društvotvornosti, ne uspijevajući dati odgovore na neka važna pitanja bitna za osjećaje društvene povezanosti i društvenog povjerenja. Duboke i dalekosežne promjene državnog ustroja, društvenopolitičkog uređenja, vlasništva, ekonomije, shvaćanja ljudskih prava i sloboda, političkog sustava, novih oblika komunikacije, izazova globalizacije, novih integracija, kompleksno su utjecali i na socijalnu strukturu i promjene u vrijednostima hrvatskog društva. Te su promjene iznjedrile sasvim nove oblike socijalne dinamike i promijenile ranije usvojene i prihvaćene standarde društvenog ponašanja.

No, dominantan je osjećaj većine građana Hrvatske, nezadovoljstvo, frustracija, osjećaj prevarenosti, zakinutosti, uskraćenosti u pravima, smanjenih životnih šansi, pesimizam i opće nepovjerenje prema institucijama države i društva. O tome svjedoče brojna istraživanja, ali i činjenica visokog emigriranja iz Hrvatske, pojačano nakon pristupanja EU. Mi socijaldemokrati ne možemo ne uvažavati te činjenice niti se možemo miriti s njima.  Naši odgovori na ova pitanja nisu dogmatske niti doktrinarno-ideologijske naravi. Mi ih tražimo u prostoru hrvatske društvene zbilje, u realnom povijesnom vremenu i na specifičnim iskustvima postratne i tranzicijske Hrvatske. Ne vjerujemo u svemoć politike, niti da se političkom voljom može promijeniti društvena zbilja, ali se ni bez nje ta zbilja ne može mijenjati. Odbacujemo nametanje malodušja i fatalističke rezignacije, po kojima je sve već određeno za malu zemlju i mali  narod po pravilima koja pišu drugi. Svijest o zajedničkim vrijednostima, utvrđivanje zajedničkih ciljeva društva, suglasje o putevima za njihovo dosezanje, moguće je formirati organiziranim naporima. Važan je to dio našega društvenog poslanja. Stoga se usmjeravamo ka jačanju svih oblika poticanja novih osnaživanja pravednih društvenih odnosa u prostoru rada, efikasnoj zaštiti ljudskih prava, zaštiti potrošačkih prava građana, promjeni načina prakticiranja politike, vođenja i upravljanja društvenim institucijama, borbi protiv korupcije, i jačanju društvenog povjerenja  kao pretpostavke jačanja socijalnog kapitala društva.  

Novi odnos prema radu i radniku

Suvremeno radništvo danas čine svi koji žive od svoga rada: radnici u proizvodnji i uslužnim djelatnostima, stručnjaci, znanstvenici, nastavnici, obrtnici, državni i javni službenici i namještenici, svi koji su samozaposleni. Svi ti radnici traže: kvalitetno radno mjesto, sigurnost i dostojanstvo rada, sigurne uvjete rada, primjerenu plaću, socijalnu zaštitu i zaštitu svojih radnih prava. Ništa od toga u suvremenoj Hrvatskoj nije osigurano u dovoljnoj mjeri.

Zalažemo se za odgovarajuću zaštitu radnika od grubih kršenja radničkih prava nezakonitim otkazima, dugotrajnim parnicama povodom radnih sporova na sudovima, uskratom plaća, poreza i doprinosa, neplaćanjem prekovremenoga rada, rada blagdanom i nedjeljom protivno odredbama pozitivnih propisa, radom na crno, radnim uvjetima u kojima stradava zdravlje radnika, neravnopravnošću i diskriminacijom na rodnoj, dobnoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Želimo vratiti povjerenje suvremenog radništva u mogućnost dostojanstvenog rada i života. 

Usklađenost obiteljskoga i profesionalnoga života dio je našega pristupa radu.  Socijalno odgovornoga društva nema bez uravnoteženoga sudjelovanja muškaraca i žena u svijetu rada i u obiteljskom životu. Žena mora imati ravnopravne uvjete pristupa i sudjelovanja na tržištu rada, muškarac treba više participirati u obiteljskom životu. 

Socijalni dijalog demokratizira proces donošenja ukupnih javnih politika, nezaobilazni je oblik usklađivanja različitih interesa, smanjuje društvene sukobe i napetosti. Želimo ga ojačati, kao jednu od ključnih poluga za rast društvenog povjerenja kako bi se efikasno  ostvarivala radnička prava i socijalna sigurnost, razvoj ekonomske i industrijske demokracije, te za  izgradnju i jačanje socijalne države.

Zaštita potrošača

Svi su građani u Hrvatskoj –  potrošači, te se prava potrošača stoga odnose na sve građane, zbog čega su zaštita tih prava prvorazredni javni interes u cilju zaštite zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača.

Podržavamo glavni cilj europske politike u ovom području – građanima jamčiti njihova svakodnevna potrošačka prava, jačanje položaja potrošača, unaprjeđivanje njihove dobrobiti te djelotvornu zaštitu njihove sigurnosti i ekonomskih interesa. 

Kroz tu zaštitu želimo pomoći iskorjenjivanju siromaštva, racionalnom i učinkovitom upravljanjem, dostizanju socijalne pravednosti, poštivanju ljudskih prava i dostojanstva osobe i obitelji, izgradnji uređenog socijalno-tržišnog i ekološki održivog gospodarstva te dostizanju zakonski uređene i djelatne zaštite čovjekova zdravlja i okoliša. Sve to vidimo i kao preduvjet za postizanje ravnoteže na tržištu roba i usluga te  skladan razvoj gospodarstva i  zadovoljstvo građana. 

Dosljedna zaštita ljudskih  prava

Civilno društvo alternativa je svim obrascima uređenja i vođenja društva po obrascima totalne politizacije svih sfera društvenog života.  Sloboda kao najviša vrednota društava liberalne demokracije, zahtjeva nastojanje i neprestano osvajanje. Mi socijaldemokrati, taj ćemo prostor slobode ne samo štititi, već i neprestano širiti za inicijative, pokrete, autonomne projekte i od države oslobođene sustave. Sloboda udruživanja, okupljanja, govorenja i mišljenja, nikada nije osvojena i nikada ne prestaje biti ugrožena. Posebno ne za različite manjinske skupine. Zaštita prava i sloboda baš tih skupina, određuje i demokratsku razinu zaštićenosti većine. Zato pitanje slobode i prava na različitost nije pitanje velikodušnosti i altruizma već temeljno pitanje za funkcioniranje zajednice. Visoko vrednujemo socijalnu obzirnost kao toleranciju prema drugome i drugačijem. Naša praksa političkog djelovanja ne smije ispustiti tu vrednotu iz vida. Ona se ogleda i u našem zauzimanju za političku korektnost, za uređene standarde i procedure u svakodnevnim djelovanjima. Upravo su ti standardi brana svakoj osionosti, korupciji, nepotizmu, političkom nasilju, nepoštivanju zakona, javno danih obećanja i svim vrstama zloupotrebe vlasti. Naša nastojanja idu za tim da se na procedurama grade društveni odnosi. Država je dužna štititi i unapređivati ljudska prava i vladavinu zakona. U našem su fokusu posebno zaštita dječjih prava, kao neprikosnovenih i čije provođenje ne smije biti ničim uvjetovano. Rodna jednakopravnost u temelju je svake jednakopravnosti. Ona se mora primjenjivati na svim razinama i u svim situacijama – od radnog mjesta do društvene i političke zastupljenosti. Nasilje u obitelji, kojeg su žene najčešće žrtve a djeca direktne ili kolateralne, treba prevenirati odgojnim i socijalnim mjerama i standardima kao i ciljanim kampanjama, suzbijati ga sankcijama, moguće posljedice pomno sanirati a dalekosežne štete osvještavati. Socijalnu državu shvaćamo kao političku tvorevinu koja solidarno skrbi o egzistencijama građana, a naročito svih vrsta socijalno potrebitih, ali i o uvjetima pod kojima će pojedinci moći zadovoljavati svoje egzistencijalne potrebe. U današnjem multikulturnom svijetu socijaldemokratska politika vodi brigu o manjinama svih vrsta, osigurava njihova prava i poseže za pozitivnom diskriminacijom, pokatkad manjinama dodjeljujući prava koja ne uživa većinsko stanovništvo jer ono raspolaže mnoštvom načina kojima će definirati i ostvarivati svoja prava.

Vjerodostojna politika i povjerenje u institucije

Politika kao djelatnost za mnoge je hrvatske građane postala izvor duboke razočaranosti i frustracija. U percepciji građana ona je izgubila bilo kakvu poveznicu sa njenim izvornim smislom kao djelatnosti u javnom interesu i za opće dobro. Naprotiv, povezuje ju se sa beskrupuloznim prezirom prema javnom dobru, kao uzurpaciju javnih ovlasti u korist osobnih i partikularnih interesa. Izrazito je niska razina društvenog povjerenja spram političkih institucija, a posebno spram političkih stranaka, njihovih vođa, načina vođenja i razine demokratičnosti. Vidljivo je to i obzirom na malu zainteresiranost za političko djelovanje kroz političke stranke, ali i u velikoj biračkoj apstinenciji. Lažna obećanja, verbalni a ne sadržajni sukobi, nedostatak vrijednosti, umočenost u korupciju, zloporaba vlasti, površnost, neodgovornost, estradiziranost, samo su neki od razloga za gubitak političke vjerodostojnosti političkih aktera. To nepovjerenje se preljeva i na političke institucije, na Hrvatski sabor, Vladu, instituciju Predsjednika Republike te sve državne i pravosudne institucije. 

Na početku našeg političkog djelovanja, mi socijaldemokrati prepoznajemo to nepovjerenje kao ozbiljan izazov. Snažno podupiremo demokratsko, odgovorno, na vrijednostima i dosljednosti utemeljeno vođenje politike.  

Demokracija je javno prakticiranje slobode, pod pretpostavkom jednakosti, kojom se treba  koristiti u svim oblicima suodlučivanja o zajedničkim i društvenim pitanjima. Razgovor i dogovor su njezini temelji, a transparentna i poštena procedura njezina izvedba. Tek dogovorene regulacije međuljudskog odnošenja stvaraju uvjete za slobodu pojedinaca. Sloboda pak čini ljude zadovoljnima a zadovoljni građani tvore stabilno društvo.

Zalažemo se za neometano demokratsko odlučivanje u svim nacionalnim i lokalnim, političkim, socijalnim, akademskim i drugim tijelima kao i u svojim političkim i stručnim organima. Ključnom smatramo unutarstranačku demokraciju jer je ona jedini ispravan način odlučivanja u stranci ali i zato jer bez nje nije moguće demokratski odlučivati u javnom prostoru o javnim pitanjima.

Socijaldemokratska politika je politika okupljanja a ne razdvajanja, politika pridobivanja a ne antagoniziranja. Temeljeni na tradiciji humanizma, socijaldemokrati se prema drugima odnose tolerantno, uvažavajući dostojanstvo dobronamjernog čovjeka, bez obzira na osobne (rasne, rodne, vjerske, svjetonazorske) razlike. Temeljeni na tradiciji racionalizma, socijaldemokrati  svoje odluke grade na argumentima i razlozima a ne na dogmama, na promišljenim i dogovorenim planovima a ne na bespogovornom sljedbeništvu.

Naša stranka djeluje prema dogovorenim načelima i programskim pravilima. Za svoj rad ona odgovara svojim članovima ali i cjelokupnoj javnosti, jer o našemu djelovanju ovise brojni aspekti funkcioniranja države kao i nama bližeg okruženja. Stoga su nam dragocjeni korektiv (kritička) mišljenja cjelokupnog  stanovništva o našemu djelovanju.

Borba protiv korupcije

Građani Hrvatske korupciju prepoznaju kao jedan od najvećih društvenih problema, a njenu raširenost kao jedan od najvažnijih razloga za nezadovoljstvo životom u Hrvatskoj i razlogom njena napuštanja. Posljedice korupcije ostavljaju snažan trag u na opće društveno povjerenje, na društvena očekivanja, razinu optimizma i povjerenja u državu, koja korupciju ne samo da efikasno ne suzbija već ju i obilato hrani.

Prvi uvjet za efikasnu borbu protiv korupcije promjena je svijesti građana i gotovo prihvaćanje koruptivne prakse kao sastavnog dijela kulture.  Suzbijanje korupcije nije i ne smije biti obveza samo onih državnih tijela kojima je to zakonom propisana dužnost. U javnosti je potrebno postići najviši mogući stupanj konsenzusa o potrebi suzbijanja bilo kojeg oblika korupcijskog ponašanja, a u provođenje protukorupcijskih aktivnosti, pored najviših državnih dužnosnika, koji moraju biti primjer svim građanima, potrebno je uključiti sva tijela javne vlasti, bilo na državnoj ili lokalnoj razini, sve zainteresirane organizacije, gospodarske subjekte, institucije i građane. 

Za promjenu svijesti i stvaranje općeg suglasja, neophodna je politička volja da se korupcija prokazuje, oštro sankcionira, te prije svega da se primjenjuju sva ona načela antikoruptivnog djelovanja koje već kao dokazano učinkovita rješenja primjenjuju i brojne druge zemlje. Transparentnost procedura i poslovanja, te precizno definirane odgovornosti svakog  dužnosnika, službenika ili namještenika u tijelima javne vlasti prvi je neophodni uvjet za suzbijanje korupcije. Zato mi socijaldemokrati snažno zagovaramo transparentnost kao jedno od prvih zahtjeva koje stavljamo pred sve nositelje javnih ovlasti. 

Svako tijelo javne vlasti mora biti maksimalno otvoreno prema građanima i omogućiti im da vide kako upravlja resursima i što radi za njih i u njihovo ime. Sve informacije kojima raspolažu tijela javne vlasti, a posebno odluke, moraju biti dostupne svakom zainteresiranom.

jačanje efikasne, održive, pouzdane, sigurne i pravedne države

Racionalna i efikasna javna uprava i teritorijalni ustroj

Naša je javna uprava skupa i neučinkovita. Zalažemo se za reformu javne uprave i teritorijalni preustroj Hrvatske, jer to smatramo jednim od temeljnih strukturnih preduvjeta za održivi gospodarski razvoj.  Društvo će biti gospodarski uspješno kada bude imalo javnu upravu koja je u poslovnom i financijskom smislu efikasan servis građana/građanki i gospodarstva..

Zagovaramo državu kao regulatora koji je dužan nepristrano, bez pogodovanja, realizirati zacrtane i usvojene strategije i planove, te njenu izrazito važnu ulogu u području strateškog planiranja i nadgradnje. To je temeljna zadaća političkih struktura – kroz strategije razvoja braniti javni, a ne privatni, stranački ili partikularni interes. Uz strateški pristup nužna je izgradnja jake demokratske institucionalne infrastrukture koja adekvatno i nepristrano regulira tržišne procese i djelomičnu redistribuciju društvenog proizvoda u svrhu solidarnosti među ljudima te zaštite prirode i okoliša. 

Zalažemo se za promjena u skladu sa najboljim praksama uređenih europskih država kako bi javna uprava postala efikasan, pravedan i transparentan servis građana sa usustavljenim upravljanjem projektima te valorizacijom rada službenika prema unaprijed definiranim, transparentnim i mjerljivim kriterijima; preciznim raspisivanjem djelokruga poslova i ovlasti svih razina vlasti (državne, regionalne i lokalne);  preispitivanje i racionalizaciju broja županija i smanjenjem broja jedinica lokalne samouprave. Ova reforma zahtjeva i cjelovitu financijsku decentralizaciju koju mora slijediti i financijska odgovornost za upravljanje decentraliziranim sredstvima od strane jedinica lokalne samouprave i županija . 

Hrvatsku želimo istinski decentralizirati. Regije, gradovi i općine trebaju dobiti veću ulogu (nadležnost) što uključuje i znatno više izvornih prihoda. S druge strane, Vlada mora imati snažne mehanizme za ostvarivanje zajedničkih, državnih interesa i njihovu provedbu. Lokalna autonomija ne smije stati na put reformama i strateškim projektima.

Reforma javne uprave primarno mora biti kvalitativna, a ne samo kvantitativna i morala bi se provesti uz opsežnu, transparentnu javnu raspravu, temeljenu na dubinskim analizama i uz što šire konzultiranje građana i maksimalno mogući konsenzus.

Izborni sustav i jačanje utjecaja građana na odluke

Republika je Hrvatska u više navrata mijenjala svoj izborni sustav. No opći je dojam da su se te promjene zbivale više kao nastojanja pogodovanja parcijalnih, stranačkih interesa, poglavito velikih političkih stranaka, no kao nastojanje da se poveća reprezentativnost građana u izabranim predstavničkim tijelima.  Relativno visoka izborna apstinencija građana na izborima potvrđuje ocjenu da je izborni sustav više posljedica izbornog inženjeringa, koja ne ulijeva povjerenje građana da on omogućuje doista izbor njihovih pravih zastupnika, što je djelomično i razlogom visoke razine nepovjerenja u predstavnička tijela.

Zagovaramo promjene , koje će ići prema većoj mogućnosti izbora zastupnika temeljenoj na prepoznatljivosti i prihvaćenosti kandidata s imenom i prezimenom, ne umanjujući i mogućnosti izbora stranačkih kandidata.  Zalažemo se za mješoviti model, onaj većinskog izbora i proporcionalnog predstavništva, uz preferencijalno glasovanje. Nužno je i novo određivanje izbornih jedinica koje bi osiguralo izbor zastupnika proporcionalan broju birača, ali koji bi osiguravao i teritorijalnu kompaktnost izbornih jedinica. 

Nužnim smatramo i kvalitetnije, obzirom na uočene probleme pa i zlouporabe, uređivanje  pravila o referendumu koji bi morao primarno osigurat utjecaj građana na donošenje važnih odluka, a ne služiti političkoj manipulaciji građanima. 

Izravni izbori posebno su važni na lokalnoj razini. Želimo neposredno izabrane i nezavisne kandidate koji će zastupati lokalne interese građana ali osiguravati ostvarenje širih, općih interesa ljudi koji ne smiju biti podređeni bilo kojem parcijalnom interesu. Zagovaramo razdvajanje lokalne i saborske funkcije. Lokalna autonomija je važna, ali ne smije stati na put reformama i strateškim projektima.

Neovisno i učinkovito pravosuđe

Od svih građana Europske unije građani, Republike Hrvatske imaju najlošije mišljenje o neovisnosti svog pravosuđa i to kako zbog miješanja ili pritiska Vlade i političara na rad sudova, tako i pritiska iz ekonomskih i drugih interesa. 

Stoga je nepovjerenje u pravosuđe, kako  građana, tako i poduzetnika danas ogromnom problemu hrvatskog društva i uteg koji hrvatsko društvo svrstava u nekonkurentne države koju investitori zaobilaze u velikom luku.

Zbog percepcije utjecaja dužnosnika iz izvršne vlasti na donošenje odluka pravosudnih dužnosnike stvara se sve veće nepovjerenja u pravosudne institucije koje nisu imune od   korupcije.

Nedonošenje odluka u razumnom roku pa tako i starost predmeta na nekim sudovima 20 i više godina, diskreditiraju sudove pred građanima i međunarodnom javnosti.

Socijaldemokrati će se zalagati za reformu DSV-a i DOV-a i transparentan način izbora  sudaca unutar pravosuđa, a demokratsku kontrolu treba osigurati većom transparentnošću rada sudaca i sudskih vijeća, objavom i sistematizacijom sudske praske i izgradnjom sustava unutarnjih kontrola. 

U situaciji kad nemamo Zakon o lobiranju ne smijemo dozvoliti da na izborima za suce ili državne odvjetnike pobijedi onaj kandidat koji iza sebe ima jaču stranačku mašineriju i jače rodbinske, kumske ili prijateljske veze.

Nacionalna sigurnost i aktivna vanjska politika

Nasuprot, činilo se, prevladanim doktrinama ravnoteže straha ili ravnoteže sila, suvremeno socijaldemokratsko shvaćanje međunarodnih odnosa razvija se u premošćivanju opreka nastalih na pitanjima: sigurnosti, održivog razvoja,  neravnomjernog razvoja, radnih, socijalnih i ljudskih prava, te djelotvornijeg sustava upravljanja javnim poslovima.   

Politiku  nacionalne sigurnosti primarno vidimo u ostvarivanju njenog temeljnog cilja: Pozicionirati Hrvatsku kao stabilnu i sigurnu zemlju sposobnu garantirati građanima i ekonomskim subjektima povoljno okruženje za sveobuhvatan održivi razvoj i kvalitetan život i to osiguranjem optimalnog izbora i korištenje sredstava i instrumenata djelovanja  društvenih resursa, njihovim optimiziranjem i razvojem, aktivnom ulogom u kreiranju i provedbi svih aktivnosti međunarodne političke i ekonomske suradnje usmjerene održivom razvoju i sigurnosti društva i građana. 

Apsolutnu sigurnost društva u bilo kojoj zemlji ili političkom sustavu nije moguće jamčiti čak ni u zemljama sa znatno većim društvenim resursima od onih koje posjeduje Hrvatska.  Zalažemo se za sigurnost društva koje će u centru svih aktivnosti sustava nacionalne sigurnosti imati kao ishodište interese, potrebe, prava i slobode građana . Želimo stvoriti pretpostavke za novi i drugačiji pristup kreiranju politike nacionalne sigurnosti kao i njene   provedbe, organizaciju i funkcioniranje sustava nacionalne sigurnosti, u zajedničkom cilju ostvarivanja održivog razvoja društva i građana. To zahtjeva unapređenje i razvoja svih društvenih resursa i sposobnosti, a ne samo vojske i osiguravanje multidisciplinarne suradnju i razmjenu informacija između različitih funkcionalnih društvenih područja.

Stanje sigurnosti društva, njegovih institucija i građana želimo graditi od implementacije  temeljnih društvenih vrednota prihvaćenih Ustavom Republike Hrvatske, polazeći od vrednota koje određuju ljudska i građanska prava i slobode kao okvira za sve aktivnosti sustava nacionalne sigurnosti. 

Mjerilo uspješnosti svake današnje europske zemlje jest njena sposobnost prilagodbe standardima suradnje unutar Europske unije ili sa Europskom unijom. Možemo reći da je upravo EU naša regionalna gravitacijska točka procesa globalizacije. Članstvo u Uniji važan je indikator opće demokratske i gospodarske razvijenosti suvremenih europskih država. Europa kroz EU razvija najvažniji politički projekt u svojoj ukupnoj povijesti. Za razliku od razdoblja kada su europske sile imperijalističkom politikom globalizirale svoje konflikte, danas udružene europske demokracije predstavljaju globalno uspješan model prožimanja različitih tradicija. Članstvom u EU Hrvatska je prvi put u svojoj povijesti dobila priliku utjecati na kontinentalne I globalne procese. Ovo je alat koji treba mudro koristiti na korist I dobrobit građana Hrvatske i cijelog kontinenta.

U vremenu kada se globaliziraju mogućnosti, globaliziraju se i prijetnje. Gotovo da nema regionalne krize koja nema potencijal globalne. Pitanja sigurnosti postala su nakon agresije Rusije na Ukrajinu prvo 2014. anektiranjem Krima, a potom i na cjelokupni prostor suverene države 2022. ,dominantna politička pitanja, sa vrlo širokim i još teško sagledivim implikacijama na ekonomska i politička globalna kretanja. Nije riječ o tek jednoj od kriza koje su stalno obilježavale međunarodne odnose od kraja Hladnog  rata. Rat još traje i potiče  dileme o redefiniranju multilateralizma i budućnosti globalnih organizacija poput UN-a, NATO-a , OESS-a pa i EU. Globalni izazovi mijenjaju dosadašnji strateški, politički, tehnološki, energetski i vojni kontekst u potpuno nepredvidljivom smjeru. 

Kao članica EU i NATO-a, Hrvatska je svoju obrambenu sigurnost vezala za sigurnost drugih članica iz čega proizlaze i njene obveze koje valja poštivati, uvažavajući činjenicu da upravo u tim savezništvima osiguravamo i najvišu razinu vlastite nacionalne sigurnosti. Želimo odmak od upravljanja obranom vođen dnevnim aktualnostima te učiniti obranu resorom u kojem se dugoročno promišlja i istinski radi na zaštiti naših nacionalnih interesa.

Želimo pristup koji će, više nego ikada prije i nasuprot trenutnim politikama, predano i odgovorno pristupiti obrani kao ključnom resoru. Naša namjera je donijeti ključne odluke u pogledu sposobnosti i snaga koje želimo imati u obrani. Namjeravamo uvesti i graditi sposobnosti koje su nam potrebne da se nosimo sa kompleksnim i tehnološki zahtjevnim prijetnjama u budućnosti.

Naglašavamo kako EU mora ostati zajednica otvorena za nove članice i nove inicijative. Ne smije doći do podijele na središnje i periferne zone. Njena politička, gospodarska i kulturološka uvjerljivost treba biti ravnomjerno raspoređena. EU  se ne smije prepoznavati kao projekt europskih elita. U tom smislu, stabilnost jugoistočne Europe neposredno utječe na stabilnost proširene EU, odnosno na procese njenog daljnjeg širenja. 

Anarhičnost i nasilnost raspada  socijalističke Jugoslavije ostavila je duboke političke, gospodarske i psihološke posljedice koje će dugo utjecati na odnose u ovom dijelu Europe. Pored toga, daljnja nestabilnost dijela političkih zajednica u našem neposrednom susjedstvu  djelomično određuje i predodžbu o Hrvatskoj u međunarodnim okvirima. Takva situacija zahtjeva od hrvatske vanjske politike potpun angažman.  Ipak, u posljednje vrijeme očiti su i pozitivni pomaci u pravcu postupnog integriranja ovog prostora u euro-atlantske strukture. 

Susjedstvo kao pojam mijenja svoje tradicionalno značenje. Novo koncipiranje susjedstva nadilazi  zemljopisni dodir  državnih granica. Stoga zagovaramo snažne bilateralne inicijative s ciljem rješavanja svih preostalih sporova sa susjednim državama, uz puno poštivanje njihovih nacionalno definiranih interesa, ali primarno ćemo se zauzeti za rješenja koja će potvrđivati interes građana Hrvatske da se nalaze u sigurnom okruženju.

Članstvo u EU, za Hrvatsku ne smije biti ograničenje, nego dodatna prilika za uspostavu što kvalitetnijih i sadržajnijih odnosa sa drugim, neeuropskim državama, i izgradnji veza na svim područjima suradnje.

Zagreb, 9. srpnja 2022.P R E D S J E D N I K
Davorko Vidović