Socijaldemokrati pozivaju na jaču zaštitu djece od spolnog zlostavljanja

Trenutno pregledavate Socijaldemokrati pozivaju na jaču zaštitu djece od spolnog zlostavljanja
Socijaldemokrati pozivaju na jaču zaštitu djece od spolnog zlostavljanja
  • Kategorija objave:Aktualno

Danas se obilježava Svjetski dan djece i Međunarodni dan dječjih prava no nažalost položaj djece u Hrvatskoj nije na razini koju mi Socijaldemokrati smatramo zadovoljavajućom.

Još uvijek se suočavamo sa slučajevima djece s teškoćama u razvoju koja nemaju adekvatnu skrb i smještaj, koja se moraju oslanjati na inicijative pojedinaca za zaštitu svoje dobrobiti, a da bi se njima onda prijetilo opomenama i kaznama. Stotine djece još uvijek su u institucijama zbog otežanih i dugotrajnih postupka posvojenja kao i nedovoljne podrške udomiteljima.

Veliki problem s kojim se suočavaju djeca je izloženost raznim oblicima nasilja, pa tako i spolnog zlostavljanja. Mi Socijaldemokrati smo u suradnji s udrugom „Ruka“ priredili prijedlog zakona za zaštitu djece od spolnog zlostavljana i iskorištavanja za koji tražimo podršku javnosti. Ova inicijativa proizlazi iz potrebe da se učinkovito suzbije rastući problem seksualnog nasilja nad djecom, kao i primjereno kazni i spriječi u ponavljaju počinitelja ovih kaznenih djela, a posebno uzevši u obzir alarmantne statističke podatke koji svjedoče o zabrinjavajućem stanju. Prema podacima Vijeća Europe, jedno od pet djece do osme godine života doživjet će neki oblik seksualnog nasilja, što predstavlja ozbiljan alarm za društvo.

Elektroničko seksualno nasilje postaje sve učestalije s porastom online komunikacije, što dodatno komplicira već ozbiljan problem, a statistički podaci Ministarstva unutarnjih poslova za posljednjih deset godina ukazuju na kontinuirani porast prijavljenih kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Problem je ujedno i u sudskoj praksi, počiniteljima se nerijetko izriču preblage kazne u vidu rada za opće dobro što smatramo poraznim. Stoga smatramo da je nužno poduzeti konkretne korake kako bi se suzbio ovaj poražavajući trend i pružila snažna pravna zaštita djeci. Mi Socijaldemokrati vjerujemo da će donošenje ovog zakona imati značajan utjecaj na prepoznavanje i kažnjavanje raznih oblika seksualnog nasilja nad djecom.

Uvođenjem registra počinitelja, postrožavanjem kazni te provođenjem obaveznog psihološkog savjetovanja počinitelja, želimo stvoriti oštru i nedvosmislenu pravnu osnovu koja će djelovati odvraćajuće na počinjenje ovih kaznenih djela. I dok se, nažalost, svakodnevno suočavamo s nebrojenim primjerima kršenja dječjih prava diljem svijeta želimo apelirati na sve dionike našeg društva, druge političke stranke, civilno društvo i širu javnost, da podrže ovu inicijativu i pomognu nam u stvaranju sigurnijeg okruženja za naše najmlađe sugrađane.