Svaki dan rada od kuće treba platiti

Trenutno pregledavate Svaki dan rada od kuće treba platiti

Već smo u svojim raspravama skrenuli pozornost na to da trebamo voditi računa o radnicima, pa tako i o naknadama troškova za rad od kuće, da se svaki dan rada od kuće plati