Vlada odbila Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti

Trenutno pregledavate Vlada odbila Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti
  • Kategorija objave:Aktualno

Krajem prošle godine, točnije 21. prosinca 2022., u zakonodavnu proceduru u Hrvatskom saboru, uputili smo Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti na prvo čitanje.

Logopedija je djelatnost koja uključuje prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa nastalih uslijed različitih uzroka, poremećaja povezanih s hranjenjem i gutanjem i poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije u osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Usmjerena je na otkrivanje i otklanjanje navedenih poremećaja, a ostvaruje se kroz postupke prevencije, dijagnostike, terapije, protetike kao i savjetodavnog rada i edukacije, te se obavlja u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, odgojno-obrazovnom sustavu, privatnoj djelatnosti, neprofitnim organizacijama i istraživačkim centrima.

Sve je veći broj osoba s komunikacijskim i jezičnim poremećajima što povećava potrebu za logopedskom intervencijom. Podatci iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. – 2020. govore kako od patoloških stanja utvrđenih na sistematskim pregledima kod male djece poremećaji govora/izgovora (dislalija) nalaze se na drugom mjestu po učestalosti.

Najnovija izvješća iz SAD-a pokazuju značajan porast prevalencije poremećaja iz autističnog spektra čije je jedno od glavnih obilježja upravo poremećaj u području komunikacije. Slična je situacija i u Hrvatskoj. Moždani udar drugi je uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, a kao posljedicu 30% pacijenata ima teškoće razumijevanja i jezično-govorne produkcije. Kod određenog broja pacijenata javlja se i poremećaj gutanja zbog čega je neizostavna logopedska terapija.

Traume također postaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema poglavito jer su njima najviše zahvaćena djeca i mlade osobe, a u velikog broja osoba pogođenih traumom glave logopedska terapija neizostavni je dio rehabilitacije.
Sposobnost komunikacije je neizostavna vještina u životu čovjeka, a njen narušen razvoj i gubitak čine osobu nesposobnom za samostalan život i rad. Upravo stoga da bi rehabilitacija bila uspješna, od najranije dobi djeteta, neizostavna je logopedska (re)habilitacija, odnosno logopedska djelatnost kao opća djelatnost od interesa je za zdravlje građana Republike Hrvatske.
Zdravlje općenito, pa tako i mentalno zdravlje u koje svakako spada sposobnost i vještina komunikacije, za sve je globalni cilj proklamiran aktima Svjetske zdravstvene organizacije. Da bi logopedska struka mogla mobilizirati sve svoje mogućnosti na najučinkovitiji način, a uz maksimalnu zaštitu populacije koja njihovu stručnu uslugu treba i koristi te zaštitu kvalitete usluge, djelovanje logopeda treba se temeljiti na zakonom utvrđenim pravilima. Zato se nužnim ukazuje zakonodavno reguliranje logopedske djelatnosti.
Stoga smo kao Socijaldemokrati u suradnji sa strukovnim udrugama iz tog područja ocijenili nužnim donošenje Zakona o logopedskoj djelatnosti kako bi se ta profesija zakonodavno regulirala. S obzirom da vladajući u plan redoslijeda rasprava nisu htjeli uvrstiti navedeni prijedlog zakona, Socijaldemokrati su kada su se za to stekli uvjeti prema Poslovniku Hrvatskog sabora, prikupili 30 potpisa zastupnika i podnijeli zahtjev za njegovo uvrštavanje u redoslijed rasprava.

Također, naglašavamo da je Vlada na današnjoj sjednici, iako svjesna potrebe donošenja zakona, na isti dala negativno mišljenje, pravdajući se radnom skupinom i vlastitim rješenjem. S obzirom na to da je Vlada reagirala više od dva mjeseca nakon upućivanja našeg prijedloga zakona u proceduru, možemo samo konstatirati da smo potaknuli iznošenje na stol problematike koja u ladicama ministarstva čuči već više od 10 godina.
Ovim prijedlogom zakonodavne regulacije logopedske djelatnosti u okviru Zakona o djelatnostima u zdravstvu uređuje se sadržaj i način djelovanja logopeda i logopedske djelatnosti kao opće djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, uređuju se uvjeti za stjecanje odobrenja za samostalan rad te uvjeti za obavljanje djelatnosti, uređuju se uvjeti i načini provedbe nadzora nad radom logopeda – pripravnika i kontrole kvalitete pruženih logopedskih usluga, uređuju se uvjeti za cjeloživotno stručno obrazovanje i obnavljanje odobrenja za samostalan rad te se uređuje i osnivanje Hrvatske komore logopeda čiji je cilj usmjeravanje profesionalnog razvoja struke, promicanje, zastupanje i usklađivanje interesa logopeda kao i skrb nad savjesnim, odgovornim i zakonitim radom logopeda.