Za kodeks od 4 stranice trebalo je 8 godina!

Trenutno pregledavate Za kodeks od 4 stranice trebalo je 8 godina!
Katica Glamuzina: Za kodeks od 4 stranice trebalo je 8 godina!

Podsjećajući da je GRECO još 2014. godine, u izviješću koje se odnosi na Hrvatsku, preporučio donošenje Kodeksa djelovanja za saborske zastupnike, Katica Glamuzina iz Kluba zastupnika Socijaldemokrati upozorila je da je trebalo osam godina za kodeks od četiri stranice. „Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru je benigan jer ne predviđa nikakve sankcije za kršenje odredbi Kodeksa i tek načelno propisuje ono što je već u drugim dokumentima i zakonima propisano. Kodeks tek ispunjava formu, i to ne dobro. To je tek spisak dobrih želja, a nikakva obvezujuća uputa. Kodeks ne rješava niti najočitiji problem, koji se opetovano događa baš u ovom sazivu Hrvatskog sabora, a to je mizogino ponašanje i govor mržnje.”