IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Politička stranka SOCIJALDEMOKRATI ( u daljnjem tekstu : Stranka) u svojstvu voditelja i izvršitelja obrade podataka obrađuje osobne podatke članova Stranke sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka).

Stranka obrađuje osobne podatke članova temeljem pristupnice za članstvo u Stranci koju popunjava budući član Stranke koji vlastitim potpisom  jamči vjerodostojnost i ispravnost svojih osobnih podataka.

Osnovnim osobnim podacima u smislu ove Izjave smatraju se: ime i prezime, spol, OIB, datum rođenja, adresa stanovanja, broj mobilnog telefona, adresa elektroničke pošte, podaci o zanimanju i zaposlenju, stručna sprema, područje interesa.

Stranka može prema potrebi uz osnovne obrađivati i dodatne osobne podatke članova u svrhu objave istih na web stranici Stranke www.socijaldemokrati.hr, vođenja Registra članova Stranke, obavještavanja o promjenama u Stranci  i događajima od interesa za članove Stranke, provođenja izbornih procesa te dostave podataka nadležnim lokalnim, regionalnim ili državnim tijelima u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza Stranke i izvršavanje drugih obaveza propisanih Statutom Stranke, a sve u cilju redovnog funkcioniranja Stranke.

Obrada osobnih podataka članova Stranke  uključuje prikupljanje, bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, prijenos, usklađivanje, ograničavanje , brisanje ili uništavanje istih.

Prihvaćanjem ove Izjave dajete Stranci privolu za obradu svojih podataka.

Vaši osobni podaci obrađuju se na temelju izričite privole, isključivo u svrhe navedene u Izjavi. Privolu u svako doba možete povući bez ikakvih štetnih posljedica slanjem zahtjeva na e-mail:  socijaldemokrati@socijaldemokrati.hr .

Na temelju zahtjeva imate pravo i na besplatne informacije vezane uz uvid, način obrade, pristup, ograničavanje obrade,  ispravak te brisanje Vaših osobnih podataka. Zahtjev se može uputiti u pisanom obliku na adresu Stranke, ili na e-mail : socijaldemokrati@socijaldemokrati.hr, a rok za obradu zahtjeva je 15 dana od podnošenja istog.

Svi prikupljeni osobni podaci čuvaju se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Vaši prikupljeni osobni podaci neće se upotrebljavati ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni niti se ustupaju trećoj osobi, osim ako zakon nalaže drugačije, neće se upotrebljavati za marketinške aktivnosti i njima se neće postupati na neprimjeren način.

Molimo da nas o svim promjenama Vaših osobnih podataka izvijestite na:

 e-mail adresu: socijaldemokrati@socijaldemokrati.hr

SOCIJALDEMOKRATI

Ulica Francesca Tenchinija 6

10000 ZAGREB

TEL: 098/293 028, 091/455 9320