Zašto proračunsku osnovicu niste digli bar za iznos inflacije?

Trenutno pregledavate Zašto proračunsku osnovicu niste digli bar za iznos inflacije?
Vesna Nađ: Zašto proračunsku osnovicu niste digli bar za iznos inflacije?

„Proračunska osnovica nije se mijenjala od 2001. godine, a ona je osnova za mnoge socijalne naknade i druge naknade kao što je osobna invalidnina hrvatskih ratnih vojnih invalida, doplatak za djecu i dr.

S obzirom na inflaciju svih ovih godina, a osobito u zadnje vrijeme – zašto osnovicu niste digli bar za iznos inflacije?“ upitala je Vesna Nađ premijera pri predstavljanju proračuna.