Zbog ulaska u eurozonu poduzetnici će imati dodatne troškove

Trenutno pregledavate Zbog ulaska u eurozonu poduzetnici će imati dodatne troškove
Socijaldemokrati: Zbog ulaska u eurozonu poduzetnici će imati dodatne troškove

Klub zastupnika Socijaldemokrati istaknuo je u petak da, nakon ulaska Hrvatske u eurozonu, upis promjene valute temeljnog kapitala dioničkih društava ne smije pasti na teret poduzetnika koji se bore za očuvanje radnih mjesta, uslijed najviše inflacije zabilježene u Hrvatskoj.

Nakon ulaska Hrvatske u eurozonu upis promjene valute temeljnog kapitala dioničkih društava ne smije pasti na teret poduzetnika koji se bore za očuvanje radnih mjesta, uslijed najviše inflacije zabilježene u Hrvatskoj. Uputili smo otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem ga upozoravamo na problem dodatnih, neopravdanih i nepotrebnih troškova koji će pasti na teret poduzetnicima zbog uvođenja eura. Naime, Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj, propisano je da su dionička društva dužna preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice, uz zaokruživanje na najbliži cent, pri čemu su tako dobiveni iznos istodobno dužna uskladiti tako kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava. “Smatramo da u vrijeme dok je stopa inflacije čak 12,8 posto, najviša otkad se u Hrvatskoj o tome vode službeni podaci, upis promjene valute temeljnog kapitala treba provesti bez dodatnih troškova, odnosno ne smije pasti na teret poduzetnika koji se bore za očuvanje radnih mjesta i povećanje plaća”. Konverzija se temelji na ispravama koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, što će poduzetnike stajati oko 2500 kuna (330 eura). Međutim, mnogo su veće kazne koje bi tvrtke, odnosno odgovorne osobe, trebale platiti ako ne obave konverziju u propisanom roku. Za pravnu osobu kazna iznosi 6.630 eura, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi 920 eura. Za te radnje predviđen je rok koji se odnosi na dionička društva od godinu dana, a za društva s ograničenom odgovornošću od tri godine od dana uvođenja eura. “I sami poduzetnici, koji se zalažu za stvaranje poticajnijeg institucionalnog okruženja za razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva, ukazali su na problem stvaranja dodatnih troškova vezanih uz konverziju temeljnog kapitala, no, reakcija Vlade je izostala”, upozorili smo u pismu. Tražimo od Vlade sveobuhvatno zakonsko rješenje koje će omogućiti da se za sva aktivna trgovačka društva, koja budu upisana u sudski registar posljednjeg dana tekuće godine, konverzija temeljnog kapitala iz kune u euro obavi po službenoj dužnosti, bez dodatnih troškova za poduzetnike.